Algemene voorwaarden

1) Het thema van de fotowedstrijd is "Magische Momenten". Stuur je mooiste foto's in van jouw eindeloze zomer. Daarbij maakt het niet uit of deze in de zomervakantie, tijdens een zomerse nacht in de eigen tuin, of tijdens een spontaan weekendje weg met vrienden zijn gemaakt. De keuze van de winnende foto's wordt gemaakt door een professionele jury. Pixum heeft 7 fantastische prijzen beschikbaar. De winnende foto's worden onder andere op de website getoond en alle winnaars worden per e-mail geïnformeerd. 

2) Elke deelnemer kan tot 31 december 2021 maximaal 10 zelfgemaakte digitale foto's uploaden, in 4 verschillende categorieën: "Nature Photos: Into the wild.", "Happy Photos: Good vibes only.", "Pet & Animal Photos: Cute, wild and fluffy." en "Wedding Photos: Happily ever after."

Alle deelnemers dienen te beschikken over het onbeperkte copyright en de gebruiksrechten. De foto's dienen niet in strijd te zijn met de wetgeving in het land van oorsprong, de wetgeving van de Europese Unie of de persoonlijkheidsrechten van afgebeelde personen. De foto's en bijbehorende korte beschrijvingen kunnen in het persoonlijke account worden beheerd. De foto's moeten voor het uploaden een grootte van maximaal 20 megabyte (MB) hebben in het bestandsformaat .jpg. Gelieve foto's zonder watermerk of logo aan te leveren.

3) De organisator van de wedstrijd behoudt zich het recht voor om fotobijdrages die in hoge mate van de opgegeven thematische criteria afwijken te verwijderen. Er wordt geen mededeling gedaan over het verwijderen van de foto's. 

4) Met de deelname aan de wedstrijd verleent de deelnemer Pixum, zijn sponsors en de met Pixum verbonden bedrijven een onherroepelijk en onbeperkt gebruiksrecht, om de geüploade foto('s) voor PR-doeleinden te gebruiken. Dit recht omvat onder andere de mogelijkheid van publicatie, vermenigvuldiging, afbeelding en verspreiding ten behoeve van eigen reclamedoeleinden en eigen presentatie van Pixum. Dit gebeurt uitsluitend in verband met deze wedstrijd en de daaruit volgende communicatie. Deze toestemming omvat het gebruik van de ingediende foto's voor:
a) de presentatie in tentoonstellingen en exposities,
b) de publicatie op internet en via social media,
c) de opname in andere publicaties, inclusief publicaties door derden in persberichten,
d) de beschrijving van services door Pixum. Voor een verdergaand commercieel gebruik is een afzonderlijke toestemming door de deelnemer vereist. 

5) Met de deelname bevestigt de deelnemer, dat hij de auteur van de geüploade foto's is en daarmee de onbeperkte gebruiksrechten voor de foto's heeft. De deelnemer bevestigt bovendien dat de door hem geüploade foto's vrij zijn van rechten van derden; in het bijzonder dat alle herkenbaar afgebeelde personen met het genoemde gebruik instemmen en dat beschermingsrechten van derden door dit gebruik niet worden geschonden. Reeds nu vrijwaart de deelnemer Pixum jegens eventuele aanspraken van derden. Werknemers van Pixum en andere bij het ontwerp en de uitvoering van de fotowedstrijd betrokken personen zijn uitgesloten van deelname. 

6) De deelnemer stemt ermee in dat zijn naam als auteur wordt genoemd. 

7) Als de winnaar zich niet binnen 14 dagen na bekendmaking meldt, vervalt de aanspraak op de prijs en kan de wedstrijdorganisatie een andere winnaar kiezen.

8) Het terugtrekken van foto's uit de wedstrijd door de deelnemer is op ieder moment mogelijk door de betreffende foto's in het persoonlijk account te wissen. 

9) Met deelname aan deze wedstrijd stemt de deelnemer er mee in, dat hij e-mails van Pixum ontvangt, die in relatie staan tot de fotowedstrijd waaraan hij/zij deelneemt.

Partners
  • Turismo do Alentejo
  • 22 Places
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description