Algemene voorwaarden

1) Het thema van de fotowedstrijd is "Just Married!". Stuur je mooiste foto's in van jouw bruiloft. Daarbij maakt het niet uit of de foto's zijn gemaakt door een professional of een amateur fotograaf. De keuze van de winnende foto's wordt gemaakt door een professionele jury. De winnende foto's worden onder andere op de website getoond en alle winnaars worden per e-mail geïnformeerd.

2) Elke deelnemer kan tot en met 31 oktober 2017 maximaal 5 zelfgemaakte digitale foto's uploaden. Alle deelnemers dienen te beschikken over het onbeperkte copyright en de gebruiksrechten. De foto's dienen niet in strijd te zijn met de wetgeving in het land van oorsprong, de wetgeving van de Europese Unie of de persoonlijkheidsrechten van afgebeelde personen. De foto's en bijbehorende korte beschrijvingen kunnen in het persoonlijke account worden beheerd. De foto's moeten voor het uploaden een grootte van maximaal 22 megabyte (MB) hebben in het bestandsformaat .jpg. Gelieve foto's zonder watermerk of logo aan te leveren.

3) De organisator van de wedstrijd behoudt zich het recht voor om fotobijdrages die in hoge mate van de opgegeven thematische criteria afwijken te verwijderen. Er wordt geen mededeling gedaan over het verwijderen van de foto's.

4) Met de deelname aan de wedstrijd verleent de deelnemer Pixum en de met Pixum verbonden bedrijven een onherroepelijk en onbeperkt gebruiksrecht, om de geüploade foto('s) voor PR-doeleinden te gebruiken. Dit recht omvat onder andere de mogelijkheid van publicatie, vermenigvuldiging, afbeelding en verspreiding ten behoeve van eigen reclamedoeleinden en eigen presentatie van Pixum. Dit gebeurt uitsluitend in verband met deze wedstrijd en de daaruit volgende communicatie. Deze toestemming omvat het gebruik van de ingediende foto's voor:
a) de presentatie in tentoonstellingen en exposities,
b) de publicatie op internet en via social media,
c) de opname in andere publicaties, inclusief publicaties door derden in persberichten,
d) de beschrijving van services door Pixum. Voor een verdergaand commercieel gebruik is een afzonderlijke toestemming door de deelnemer vereist.

5) Met de deelname bevestigt de deelnemer, dat hij de auteur van de geüploade foto's is en daarmee de onbeperkte gebruiksrechten voor de foto's heeft. De deelnemer bevestigt bovendien dat de door hem geüploade foto's vrij zijn van rechten van derden; in het bijzonder dat alle herkenbaar afgebeelde personen met het genoemde gebruik instemmen en dat beschermingsrechten van derden door dit gebruik niet worden geschonden. Reeds nu vrijwaart de deelnemer Pixum jegens eventuele aanspraken van derden. Werknemers van Pixum en andere bij het ontwerp en de uitvoering van de fotowedstrijd betrokken personen zijn uitgesloten van deelname.

6) De deelnemer stemt ermee in dat zijn naam als auteur wordt genoemd.

7) Voor het publiceren van foto's binnen de publicatievoorwaarden wordt geen honorarium of vergoeding betaald.

8) Het terugtrekken van foto's uit de wedstrijd door de deelnemer is op ieder moment mogelijk door de betreffende foto's in het persoonlijk account te wissen.

9) Met het uploaden van de foto's verklaart de deelnemer dat hij akkoord gaat met de voorwaarden voor deelname. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description