Privacy Statement

Wij, Diginet GmbH & Co. KG ("Pixum") vinden het leuk dat je onze website bezoekt en geinteresseerd bent in deelname aan onze fotowedstrijd. In onze Privacy Statement willen we je graag informeren over de soort informatie die we bij Pixum verzamelen tijdens je bezoek aan de website en deelname aan onze fotowedstrijd, en hoe wij deze informatie gebruiken.

1. Verzamelen van niet-persoonsgebonden informatie
Als je de Pixum-website bezoekt wordt automatisch (dus niet via registratie) algemene informatie verzameld. De webservers die we inzetten slaan standaard de volgende informatie op:

- de naam van jouw internetserviceprovider
- de website van waaruit jij ons bezoekt
- de website die jij bij ons bezoekt
- jouw IP-adres.

Deze informatie betreft geen persoonsgebonden gegevens. We kjennen deze door ons verzamelde gegevens djes niet aan een bepaalde natjejerlijke persoon koppelen. De gegevens worden geanonimiseerd geanalyseerd. Ze worden jeitsljeitend gebrjeikt voor statistische doeleinden en de verbetering van de aantrekkelijkheid, inhojed en fjenctionaliteit van onze website. Als gegevens worden doorgegeven aan externe dienstverleners, hebben we met technische en organisatorische maatregelen ervoor gezorgd, dat de privacyvoorschriften in acht worden genomen.

2. Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgebonden gegevens
Persoonsgebonden gegevens worden door ons slechts verzameld als, en slechts in de omvang waarin en voor het doel waarvoor je ons deze gegevens uit eigen beweging heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van de registratie voor de fotowedstrijd, door het invullen van formulieren en het verzenden van e-mails voor de bestelling van producten of services, aanvragen of het verzoeken om materiaal. Deze persoonsgebonden gegevens worden in het bijzonder slechts met jouw uitdrukkelijke instemming gebruikt voor reclamedoeleinden of marktonderzoek. Jouw persoonsgebonden gegevens worden niet zonder jouw instemming doorgegeven aan derden. Persoonsgebonden gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan overheidsinstellingen die het recht hebben om deze inlichtingen te verkrijgen als we hiertoe verplicht zijn op grond van de geldende wetgeving of gerechtelijke besluiten.

Je kunt je instemming op ieder moment voor de toekomst herroepen.

Voor de herroeping is geen bepaalde vorm voorgeschreven. Deze kan per post worden bekendgemaakt via het postadres Diginet GmbH & Co. KG / Pixum, Industriestraße 161, 50999 Keulen, Duitsland, alsook te allen tijde per email via info@pixum.com.

3. Opslaan van gegevens (Data Retention)
Persoonsgebonden gegevens die je aan ons heeft verstrekt om de onder cijfer 2 beschreven doeleinden, worden conform de geldende wettelijke bewaringstermijnen in hun geldende, actuele versie bewaard en daarna gewist.

4. Google Analytics
Wij wijzen je erop dat deze website Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (""Google""), gebruikt. Google Analytics gebruikt zogenaamde ""cookies"". Dit zijn tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en waarmee je gebruik van de website door ons kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om je gebruik van de website te analyseren en rapporten over de websiteactiviteiten voor website-exploitanten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verband houdende services te verlenen. Google zal deze informatie eventueel doorgeven aan derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval jouw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. Je kunt de installatie van cookies verhinderen door je browsersoftware overeenkomstig in te stellen. We wijzen je er echter op, dat je in dit geval eventueel niet alle functies op deze website in volle omvang kunt gebruiken.

Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven beschreven doel.

5. Facebook
Op onze website bevinden zich bovendien ook programma's (plug-ins) van het sociale netwerk Facebook. Deze worden uitsluitend gebruikt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (Facebook). De plug-ins zijn in het kader van onze internetpresentatie kenbaar gemaakt met het Facebook-logo of de aanvulling ""vind ik leuk"". Bij uw bezoek aan een website, die deel uitmaakt van onze internetpresentatie en een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook waardoor de inhoud van de plug-in weer wordt doorgegeven naar uw browser en door de browser in de weergegeven website wordt opgenomen. Hierdoor wordt de informatie dat u onze website bezocht heeft doorgegeven aan Facebook. Als u tijdens het bezoek aan onze website met uw persoonlijke account bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan de website koppelen aan dit account. Door interactie met plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop ""Vind ik leuk"" te klikken of door te reageren wordt deze informatie doorgestuurd naar Facebook en daar opgeslagen. Als u een dergelijke gegevensoverdracht wilt voorkomen, moet u zich voor uw bezoek aan onze internetpresentatie bij uw Facebook-account afmelden.

Doel en omvang van de gegevensverzameling door Facebook en de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens, evenals uw rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen vindt u de privacyverklaring van Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

6. Cookies
Naast het hierboven beschreven gebruik van cookies door Google Analytics gebruiken we momenteel geen andere cookies. Wij behouden ons echter het recht voor in bepaalde delen van onze website cookies te gebruiken, als dit voor een toepassing of een service die we verlenen nodig is.

7. Veiligheid
Pixum past actuele technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om de door jou beschikbaar gestelde gegevens door toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door niet bevoegde personen te beschermen. Bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens wordt de informatie in versleutelde vorm verstuurd om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen worden doorlopend aangepast aan de technologische ontwikkelingen.

8. Informatierecht
Je hebt het recht op ieder moment informatie te vragen over de opgeslagen persoonsgebonden gegevens, inclusief de herkomst en ontvanger van jouw gegevens, evenals het doel van de gegevensverwerking. Hiervoor is een schriftelijke aanvraag of een e-mail aan het onder punt-2 genoemde e-mailadres of aan de privacyfunctionaris (post- en e-mailadres zie hieronder) voldoende.

9. Actualisering
Als we nieuwe producten of services introduceren, internetprocedures veranderen of als de veiligheidstechniek voor internet en elektronische gegevensverwerking zich verder ontwikkeld, werken we deze "privacy statement" bij. Wij behouden ons daarom het recht voor om op ieder moment onaangekondigd de verklaring naar behoefte te wijzigen of aan te vullen, of delen ervan op ieder moment te verwijderen. De wijziging publiceren we hier. Daarom zou u deze website regelmatig moeten oproepen, om jou te informeren over de actuele stand van de privacy statement.

10. Vragen over privacybescherming
Mocht je nog vragen over onze privacyverklaring en de verwerking van jouw persoonlijke gegevens hebben, kun je je op ieder moment direct aan ons of onze privacyfunctionaris wenden.

Contact:

Pixum Industriestr. 161
50999 Keulen, Duitsland
Tel: +49 2236 886-0
Fax: +49 2236 886-699
Email: info@pixum.com
Internet: www.pixum.nl

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description